Free Cash Flow

  Fundamentální analýza

Free Cash Flow (FCW) představují hotovost, kterou společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů (cash outflows) na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv. Na rozdíl od zisku (earnings) nebo čistého zisku (net income) je volný peněžní tok měřítkem ziskovosti, které nezahrnuje nepeněžní výdaje z výkazu zisku a ztráty a zahrnuje výdaje na vybavení a aktiva a změny pracovního kapitálu z rozvahy.

Platby úroků jsou z obecně přijímané definice free cash flow vyloučeny. Investiční bankéři a analytici, kteří potřebují vyhodnotit očekávanou výkonnost společnosti s různou strukturou kapitálu, používají varianty free cash flow, jako je free cash flow for the firm a free cash flow to equity, které jsou upraveny o úrokové platby a cizí zdroje.

FCF je tedy základním ukazatelem, kolik zbývá peněz společnosti k tomu, aby například vyplatila dividendu.

Napiš komentář