Net Cash flow

  Fundamentální analýza

Net Cash (flow) je údaj, který se uvádí v účetní závěrce společnosti. Vypočítá se odečtením celkových závazků společnosti od její celkové hotovosti. Údaj o čisté hotovosti se běžně používá při hodnocení peněžních toků společnosti. Net cash flow může také označovat částku peněžních prostředků, která zbývá po dokončení transakce a odečtení všech souvisejících poplatků a srážek.

Napiš komentář