Buffettův indikátor

  Finanční ukazatelé

Buffettův indikátor, někdy označovaný jako „Buffettova míra“, je ukazatelem investiční hodnoty používaným pro odhadování nadhodnocení nebo podhodnocení trhu. Tento indikátor byl pojmenován po slavném americkém investorovi Warrenu Buffettovi, který jej popsal jako „nejpravděpodobněji nejlepší jednotlivý ukazatel budoucích výnosů z akcií“.

Co to je

Buffettův indikátor je poměr tržní kapitalizace akciového trhu k hrubému domácímu produktu (HDP) země. Tento indikátor je oblíbený díky své jednoduchosti a schopnosti poskytnout srozumitelnou metriku pro porovnávání současné tržní hodnoty s ekonomickou produkcí země.

Jak se počítá

Výpočet Buffettova indikátoru je relativně přímočarý. Je to poměr celkové tržní kapitalizace akciového trhu k hrubému domácímu produktu (HDP) země. V praxi to vypadá takto:

Buffettův indikátor = (Tržní kapitalizace akciového trhu / Hrubý domácí produkt) x 100%

Tržní kapitalizace akciového trhu je součet hodnot všech obchodovaných akcií na trhu, zatímco HDP je celková hodnota všech finálních zboží a služeb vyrobených v rámci země v daném časovém období.

K čemu je to dobré

Buffettův indikátor se často používá jako nástroj pro hodnocení celkového trhu. Pomáhá investorům a analytikům určit, zda je trh nadhodnocený nebo podhodnocený v porovnání s ekonomickým výkonem země.

Pokud je hodnota indikátoru vysoká, může to naznačovat, že trh je přehodnocen a může být náchylný k úpravě. Naopak, nízká hodnota může naznačovat, že trh je podhodnocen.

Je důležité si uvědomit, že jako všechny investiční nástroje, i Buffettův indikátor má své omezení a měl by být používán v kombinaci s dalšími ukazateli a metrikami.

Napiš komentář