Kategorie : Finanční ukazatelé

Buffettův indikátor, někdy označovaný jako „Buffettova míra“, je ukazatelem investiční hodnoty používaným pro odhadování nadhodnocení nebo podhodnocení trhu. Tento indikátor byl pojmenován po slavném americkém investorovi Warrenu Buffettovi, který jej popsal jako „nejpravděpodobněji nejlepší jednotlivý ukazatel budoucích výnosů z ..

Pokračovat ve čtení

Price-to-cash flow (P/CF) ratio je investiční metrika používaná k posouzení výhodnosti akcií společnosti. Tento ukazatel se zaměřuje na cash flow, tedy na peněžní toky společnosti, a srovnává je s tržní cenou akcií. Pomáhá investorům odhalit potenciální příležitosti a posoudit, zda jsou akcie přeceněné, nebo podh..

Pokračovat ve čtení

Price–earnings ratio, často zkráceně jako P/E, je významným ukazatelem v oblasti financí a investování. V češtině se tento poměr označuje jako cena/zisk. P/E pomáhá investičním analytikům a investorům při hodnocení tržní hodnoty akcií a při srovnávání efektivnosti a produktivity jednotlivých spol..

Pokračovat ve čtení

Price to Book Value (P/B) je jedním z klíčových ukazatelů používaných ve finanční analýze a hodnocení akcií. Tato hodnota umožňuje analytikům porovnat tržní hodnotu akcie s její hodnotou v účetních knihách. Ve zkratce, P/B hodnota nám poskytuje informace, jak je daná firma ohodnocená na trhu oproti její účetní..

Pokračovat ve čtení