Price to Book Value (P/B)

  Finanční ukazatelé

Price to Book Value (P/B) je jedním z klíčových ukazatelů používaných ve finanční analýze a hodnocení akcií. Tato hodnota umožňuje analytikům porovnat tržní hodnotu akcie s její hodnotou v účetních knihách. Ve zkratce, P/B hodnota nám poskytuje informace, jak je daná firma ohodnocená na trhu oproti její účetní hodnotě.

Co je to Price to Book Value

Price to Book Value je finanční ukazatel, který porovnává tržní hodnotu akcií společnosti s její účetní hodnotou. Vypočítává se jako tržní cena akcie dělená účetní hodnotou akcie.

Tržní hodnota akcie se odvíjí od ceny, za kterou se daná akcie obchoduje na burze. Účetní hodnota akcie, někdy označována jako book value, na druhou stranu, reprezentuje hodnotu společnosti po odečtení všech závazků od jejích aktiv.

Jak se počítá Price to Book Value

Price to Book Value se počítá následujícím způsobem:

P/B = Tržní cena akcie / Účetní hodnota akcie

Účetní hodnota akcie je vypočítána jako celková hodnota aktiv společnosti minus celkové závazky, to vše děleno počtem vydanych akcií.

K čemu je Price to Book Value dobré

P/B pomáhá investorům a analytikům odhadnout, zda jsou akcie společnosti přeceněné nebo podceněné. Pokud je P/B menší než 1, může to znamenat, že akcie jsou podceněné, což by mohlo představovat příležitost pro nákup. Pokud je naopak P/B vyšší než 1, akcie jsou možná přeceněné.

Nicméně je důležité poznamenat, že tento ukazatel by měl být použitý v kombinaci s dalšími metrikami a nástroji finanční analýzy, neboť sám o sobě nemusí poskytnout úplný obraz o finančním zdraví a perspektivě společnosti.

Příklad počítání P/B

Představme si společnost XYZ s tržní cenou akcie 200 Kč a účetní hodnotou akcie 150 Kč. P/B hodnota pro tuto společnost by byla 200 / 150 = 1,33.

To by naznačovalo, že akcie společnosti XYZ jsou na trhu ohodnoceny

Napiš komentář