KBE – Vanguard Small-Cap Growth ETF

  ETF

VBK, neboli Vanguard Small-Cap Growth ETF, je fond nástrojů obchodovaných na burze (ETF), který sleduje index CRSP US Small Cap Growth. Tento fond se zaměřuje na investice do malých společností s rychlým růstem, které jsou zahrnuty v indexu CRSP US Small Cap Growth.

Index CRSP US Small Cap Growth je kapitalizací vážený index, který sleduje výkonnost akcií malých společností s rychlým růstem v USA. Tento index je součástí sady indexů vyvinutých Center for Research in Security Prices (CRSP) na University of Chicago. Index je tvořen společnostmi, které mají menší tržní kapitalizaci a vykazují určité růstové charakteristiky, jako je například vysoký poměr cena/zisk nebo vysoká úroveň reinvestic do podnikání.

Výhody VBK:

  1. Diverzifikace: Investování do malých růstových společností může poskytnout diversifikaci portfolia, které je jinak koncentrováno na velké nebo střední společnosti.
  2. Růstový potenciál: Malé růstové společnosti mají často vysoký potenciál pro budoucí růst, což může vést k výrazným výnosům.
  3. Nízké náklady: Vanguard je známý svými nízkými náklady, a VBK není výjimkou. Fond má nízké náklady na správu, což znamená, že více vašich peněz jde přímo do investic.

Nevýhody VBK:

  1. Vyšší riziko: Malé růstové společnosti obecně nesou vyšší riziko než velké nebo střední společnosti. Tyto společnosti jsou často méně stabilní a mohou být citlivější na ekonomické šoky.
  2. Volatilita: Akcie malých společností jsou často mnohem volatilnější než akcie větších společností. To znamená, že hodnota vašich investic může rychle stoupat a klesat.
  3. Omezený dividendový příjem: Malé růstové společnosti obvykle reinvestují všechny své zisky zpět do podnikání, místo aby je rozdělovaly jako dividendy. To znamená, že pokud hledáte pravidelný příjem z dividend, VBK pravděpodobně nebude pro vás tou nejlepší volbou.

Napiš komentář