Free cash flow margin

  Fundamentální analýza

Free cash flow margin je míra, která vyjadřuje, jak velký podíl tržeb společnosti je přeměněn na hotovostní tok (free cash flow), tj. volnou hotovost, kterou společnost může použít na financování svého dalšího růstu nebo na splácení dluhu.

Vypočítá se jako poměr čistého hotovostního toku (free cash flow) k tržbám společnosti a vyjadřuje se v procentech.

Free Cash Flow Margin = (Free Cash Flow / Tržby) x 100 %

Napiš komentář