Operating margin

  Fundamentální analýza

Operating margin je často používaný finanční termín a znamená „provozní marže“ či „operační ziskovost“. Tento termín se používá k vyjádření poměru mezi provozním ziskem a celkovými výnosy společnosti. Provozní zisk zahrnuje všechny náklady spojené s provozem společnosti, jako jsou náklady na výrobu, mzdy zaměstnanců, pronájem prostor, administrativní náklady apod. Čím vyšší je operativní marže, tím lépe se společnosti daří vyrábět a prodávat své produkty či služby. Tento ukazatel ziskovosti je důležitý pro posouzení finančního zdraví společnosti a její schopnosti generovat zisk.

Napiš komentář