Dollar-based net retention

  Fundamentální analýza

Dollar-based net retention (v překladu „dolarová zpětná zadrženost“) je finanční ukazatel, který slouží k měření růstu tržeb od stávajících zákazníků. Tento ukazatel porovnává, kolik dolarů přinesli zákazníci za určité období (např. měsíc) v porovnání s tím, kolik dolarů utratili v předchozím období (tj. včetně opakujících se platby za služby).

Konkrétně se vypočítá jako poměr celkového objemu tržeb od stávajících zákazníků v aktuálním období k celkovému objemu tržeb od těchto stejných zákazníků v předchozím období. Tento poměr se obvykle vyjadřuje v procentech.

Pokud je hodnota ukazatele vyšší než 100%, znamená to, že společnost od stávajících zákazníků vydělala více než v předchozím období (např. díky zvýšení cen nebo rozšíření nabídky služeb). Pokud je hodnota ukazatele nižší než 100%, znamená to, že společnost od stávajících zákazníků vydělala méně než v předchozím období (např. kvůli ztrátě zákazníků nebo snížení cen).

Napiš komentář