Net Earnings/Net Income

  Fundamentální analýza

Net Earnings neboli také Net Income (česky čistý příjem) se vypočítá jako tržby (total revenue) minus náklady na prodané zboží, prodejní, správní a režijní náklady, provozní náklady, odpisy, úroky, daně a ostatní náklady. Pro investory je to užitečné číslo, které jim umožňuje posoudit, o kolik tržby převyšují náklady organizace. Toto číslo se objevuje ve výsledovce společnosti a je také ukazatelem ziskovosti společnosti.

Napiš komentář