Net Sales

  Fundamentální analýza

Net Sales (česky čisté tržby) jsou Gross sales (hrubé tržby) očištěné o operating expenses (provozní náklady), tax expenses (daňové náklady) a jiné poplatky. V podstatě je to to co společnost vydělá z prodeje zboží a služeb.

Proč tento ukazatel sledovat

  • Investoři používají Net Sales k predikci budoucích zisků společnosti.
  • Pomocí Gross sales a Net Sales můžete porovnávat společnost s ostatními v oboru.

Napiš komentář