Gross Sales

  Fundamentální analýza

Gross Sales (česky Hrubé tržby) jsou ukazatelem celkových tržeb společnosti (kolik vydělala svým podnikáním) předtím než se odečtou náklady na jejich dosažení.

Gross sales se vypočítá součtem všech vydaných faktur nebo souvisejících výnosových transakcí.

Gross sales nezahrnují operating expenses (provozní náklady), tax expenses (daňové náklady) ani jiné poplatky. Pokud všechny tyto náklady odečtete tak vám vyjde Net sales (čisté tržby).

Proč tento ukazatel sledovat

  • Zjistíte kolik tržeb jde čistě za zboží anebo služby.
  • Pokud dáste na společný graf Gross sales a Net sales, tak oddalující se linky mohou ukazovat zvýšený prodej se slevou anebo nárůst nákladů.

Napiš komentář