Formulář 10-Q

  Formuláře

Formulář 10-Q musí veřejně obchodovatelné společnost posílat SEC (komise pro cenné papíry) za každý kvartál (výjimkou čtvrtého, který nahrazuje 10-K). V podstatě se jedná o kvartální zprávu, kde společnost obchodovaná na burze shrnuje své hospodaření a důležité informace, které by mohly ovlivnit cenu akcií.

Oproti 10-K se většinou nejedná o auditované finanční data. Zároveň nemusí obsahovat prohlášení, že všechna data jsou pravdivé. Dále 10-Q musí být zasláno SEC dříve (40 – 45 dnů po skončení kvartálu). Limit určuje celková hodnota akcií, které jsou volně na trhu. Konkrétně pokud má společnost přes 75M USD, tak je limit 40 dní, pokud méně tak 45 dní.

Pokud by to společnost nestihla v čas, tak musí vyplnit formulář NT 10-Q, kde vysvětlí důvody. Pak mají navíc 5 dní. Nicméně SEC může přihlédnout k okolnostem a dát jim více času. Nejčastějším důvodem proč společnosti nestíhají vyplnit 10-Q jsou akvizice, soudní spory, probíhají audit anebo dopad bankrotu.

Nepodání 10-Q pro SEC může pro společnost znamenat ztrátu registrace u SEC, odstranění z burzy a navazující právní důsledky.

Co v 10-Q můžeme najít

V každém reportu 10-Q, který společnost pošle SEC a zároveň většinou zveřejní i na svých webových stránkách v sekci pro investory, najdete aktuální finanční zprávu jak si společnost vede. Tato zpráva musí obsahovat taková data, aby se dala porovnat s předchozími kvartály a investor z toho pochopil jak se společnosti finančně daří.

Každý 10-Q by měla obsahovat minimálně dvě částí.

Finanční informace

V této části najdete kvartální účetní závěrku. Data v ní musí být snadno srovnatelné z předchozím kvartálem. Pokud ne musí tam být důsledně vysvětleno co je jinak a proč (například rozdělení na divize). Dále jak na tom společnost finančně je.

Pak tam bude komentář managementu. Většinou co se podařilo, kolik to stálo atd. Tato část se používá i k vysvětlování pojmů s oboru kde společnost podniká.

Často opomíjená je část s rizikem. Vypadá to jako upozornění na možná rizika investování, která nikdo nečte. Ve skutečnosti jsou to důležité informace, které ukazují co může ovlivnit cenu akcií na trhu. Z těchto rizik se můžeme dozvědět více o celém sektoru. Rizika jsou seřazena od největšího po nejmenší. Nezapomínejte že to píšou lidé z oboru.

Ostatní důležité informace

V této části jsou ostatní věci, které mohou ovlivnit cenu akcií, případně jsou jinak důležité. Najdete zde komentář k probíhajícím soudním sporům, prodeje/nákupy akcií mimo burzu atd. Tohle je dobré sledovat zvláště u společností, které vydávají další akcie aby získali peníze. U společností, které přišly na burzu jako SPAC mohou být další závazky.

Co sledovat v 10-Q

Je toho hodně co se může v 10-Q skrývat. Vyplatí se sledovat hlavně co se děje s počtem akcií, protože počet akcií ovlivňuje cenu jedné akcie. Sledujte tak vydávání nových, výkupy akcií atd.

Dále v 10-Q by měla být informace zdali společnost nečelí nějakým žalobám. Žaloby mohou zbrzdit budování důležitých výroben atd.

Společnost také v 10-Q komentuje jak jim jde podnikání a jak vidí další kvartály. Řada firem má dobré finanční výsledky za kvartál, ale jejich akcie prudce spadnou, protože v 10-Q zveřejní že další kvartál vidí negativně.

Napiš komentář