Lithium

  Trhy a sektory

Tento článek se věnuje trhu s Lithiem, obsahuje k němu základní informace.

Úvod do Lithia

Lithium je silně reaktivní kov, který byl poprvé objeven roku 1817 švédským chemikem Johanem Augustem Arfwedsonem. Byl nalezen v petalitu, minerálním kameni používaném jako surovina pro výrobu křemičitého skla. V průběhu 19. století bylo lithium používáno jako léčivo pro léčbu manicko-depresivní poruchy a jiných duševních poruch.

V druhé polovině 20. století se začala využívat lithium jako hlavní složka lithium-iontových baterií, které se staly klíčovým prvkem pro ukládání elektrické energie v mobilních zařízeních, jako jsou telefony a notebooky, stejně jako pro solární a vodní elektrárny. Tyto baterie jsou vysoce účinné a mají dlouhou životnost, což je důvod, proč se staly tak populární.

V posledních letech se lithium-iontové baterie staly stále populárnější pro ukládání velkých množstv energie v rámci tzv. „grid-scale“ aplikací, jako jsou elektrická vozidla a solární farmy. Tyto aplikace vyžadují velké množství energie a lithium-iontové baterie se jeví jako ideální řešení pro ukládání této energie, protože jsou účinné, spolehlivé a mohou být recyklovány.

V současnosti se vědci a výzkumní pracovníci snaží vyvinout nové typy lithium-iontových baterií s vyšší kapacitou a nižší cenou, aby bylo možné je použít v ještě větším množství aplikací.

V roce 2021 došlo k výraznému nárůstu celosvětové produkce lithia, konkrétně o 21 % na cca 100 000 tun ve srovnání s rokem 2020, kdy byla produkce 82 500 tun. Tato změna byla způsobena silnou poptávkou po spotřební elektronice během pandemie Covid-19 a zvyšujícími se cenami lithia. Odhaduje se, že celosvětová spotřeba lithia v roce 2021 dosáhne 93 000 tun, což představuje nárůst o 33 % ve srovnání s rokem 2020, kdy byla spotřeba 70 000 tun.

Celosvětově se lithium používá na výrobu:

 • 74 % baterií
 • 4 % keramika a sklo
 • 3 % mazacích tuků
 • 2 % práškových tavidel do forem pro kontinuální lití
 • 2 % výroba polymerů
 • 1 % úprava vzduchu
 • 4 % další použití

V posledních letech se výrazně zvýšila spotřeba lithia pro baterie, když lithiové baterie se staly nepostradatelným prvkem pro rychle rostoucí trh s elektromobily a přenosnými elektronickými zařízeními. Kromě toho se stále častěji používají v elektrickém nářadí a různých aplikacích pro ukládání energie do sítě.

Lithium se získává z:

 • oxid a hydroxid lithný
 • uhličitanu lithného
 • oxidu lithného a kobaltu
 • oxidu lithno-nikl-kobalt-hlinitého

Kde se lithium nachází

Většina světové produkce lithia pochází z několika hlavních zdrojů těžby. Ty největší jsou čtyři minerální naleziště v Austrálii, které tvoří významnou část světové produkce. Dalšími důležitými producenty jsou dva solankové zdroje v Argentině a Chile a dva solankové a jeden minerální provoz v Číně. Kromě těchto hlavních producentů se na světové produkci lithia podílejí i menší zdroje v Brazílii, Číně, Portugalsku, Spojených státech a Zimbabwe.

S rostoucí poptávkou po lithiu, zejména v oblasti využití v bateriích pro elektromobily a přenosná elektronická zařízení, se zabezpečení dodávek stalo hlavní prioritou pro mnohé technologické společnosti. Proto se v poslední době stále častěji zakládají společné podniky mezi technologickými firmami a průzkumnými společnostmi s cílem zajistit spolehlivé a diverzifikované dodávky lithia pro výrobce baterií a automobilů.

Existuje také řada alternativních materiálů, které mohou nahradit lithium v různých aplikacích. Například v bateriích se mohou používat sloučeniny jako vápník, hořčík, rtuť nebo zinek jako anodový materiál. V plastických mazivech se mohou používat vápenatá a hliníková mýdla namísto stearátů. Sodná a draselná tavidla se mohou používat v keramice a při výrobě skla.

Zdroje lithia na bázi solanky

 • Argentina
 • Bolívie
 • Chile
 • Čína
 • USA

Zdroje lithia na minerální bázi

 • Austrálie
 • Brazílie
 • Česko
 • Čína
 • Finsko
 • Kanada
 • Kongo (Kinshasa)
 • Mali
 • Namibie
 • Německo
 • Peru
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Srbsko
 • Španělsko
 • USA
 • Zimbabwe

Zdroj lithného jílu

 • Austrálie
 • Brazílie
 • Česko
 • Čína
 • Finsko
 • Kanada
 • Kongo (Kinshasa)
 • Mali
 • Mexiko
 • Namibie
 • Německo
 • Peru
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Srbsko
 • Španělsko
 • USA
 • Zimbabwe

Zdroje searlesitu

 • USA

Aktuálně známé největší zásoby lithia

 1. Chile: 9 200 000 MT
 2. Austrálie: 3 800 000 MT
 3. Argentina: 2 200 000 MT
 4. Čína: 1 500 000 MT
 5. Spojené státy: 750 000 MT
 6. Zimbabwe: 220 000 MT
 7. Brazílie: 95 000 MT
 8. Portugalsko: 60 000 MT

Chile má největší zásoby ekonomicky těžitelného lithia na světě, odhaduje se, že tvoří přibližně 37 % světových zásob. Společnost SQM (NYSE:SQM) je klíčovým producentem lithia v chilském Salar de Atacama a v roce 2018 konečně dosáhla dlouho očekávané dohody s Corfo, rozvojovou agenturou země, ohledně licenčních poplatků. Dalším významným producentem lithia v Chile je společnost Albemarle (NYSE:ALB).

Jak se vyrábí lithium

Zjednodušeně řečeno, lithium z Austrálie pochází z těžby rud, zatímco v Chile a Argentině se lithium získává ze solných pouští, tzv. salarů. Těžba surovin ze salarů probíhá následovně: slaná voda s obsahem lithia z podzemních jezer je vyvedena na povrch a odpařuje se ve velkých pánvích. Zbylý solný roztok se dále zpracovává v několika fázích, dokud není lithium vhodné pro použití v bateriích.

Lithium a EV

Lithium je zásadní pro baterie do elektromobilů (EV). Kolik těžby je potřeba k výrobě baterie pro elektromobil?

Lithiové solanky obvykle obsahují méně než 0,1 % lithia, takže pro výrobu jedné baterie je potřeba asi 11,34 tun solanky na získání 11,34 kg čistého lithia.

Tím to však nekončí, protože baterie obsahuje i další minerály a to kobalt, nikl, grafit a měď.

 • Obsah kobaltu v rudě je průměrně asi 0,1 %, tedy téměř 13,6 tuny rudy.
 • Obsah niklu v rudě je průměrně asi 1 %, tedy asi 2,72 tuny rudy.
 • Obsah grafitu v rudě je typicky 10 %, tedy asi 453 kg rudy na baterii.
 • Obsah mědi v rudě je asi 0,6 %, tedy asi 11,34 tuny rudy na baterii.

Celkově tedy získání pouze těchto pěti prvků pro výrobu baterie o hmotnosti 453 kg vyžaduje těžbu asi 40,6 tuny rudy.

Co se týká energetické náročnosti, tak analýzy ukazují, že výroba jedné baterie, která je schopná uchovat energii odpovídající jednomu barelu ropy, zahrnuje procesy, které využívají energii odpovídající 100 barelům ropy.

A pokud jsou baterie vyráběny v Asii (jak je tomu u 60% světových baterií nyní), více než 60% elektřiny na to spotřebovává uhlí. V roce 2022 produkovala Čína rekordní množství uhlí ve výši 4,496 miliard tun, což je o devět procent více než v předchozím roce.

Největší výrobci lithia

Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd (SHE:002460)

Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. je čínská společnost, která se zabývá těžbou a zpracováním lithia. Společnost byla založena v roce 2000 a sídlí v městě Ganzhou v provincii Jiangxi. Je jedním z největších světových producentů lithia a patří mezi přední světové společnosti v oboru těžby a zpracování lithia.

Společnost se specializuje na těžbu a zpracování lithia ze solných jezer a minerálních ložisek, a nabízí širokou škálu produktů, včetně lithiových karbonátů, lithiového hydroxidu a lithiového jílu.

Společnost má rozsáhlou síť prodejců a distribučních center po celém světě a spolupracuje s mnoha světovými výrobci baterií a automobilovými společnostmi.

Albemarle Corporation (NYSE:ALB)

Albemarle Corporation je americká chemická společnost, která se zabývá výrobou a prodejem různých chemických produktů. Společnost byla založena v roce 1994 a sídlí ve městě Baton Rouge v Louisianě. Je jedním z největších světových producentů lithia, kobaltu a bromu.

Společnost se specializuje na těžbu a zpracování lithia ze solných jezer a minerálních ložisek, a nabízí širokou škálu produktů, včetně lithiových karbonátů a hydroxidu, které se používají v průmyslu baterií pro elektromobily a přenosná elektronická zařízení. Albemarle také vyrábí kobalt pro výrobu baterií a brom pro použití v různých průmyslových odvětvích, jako jsou například plasty

Je největším dodavatelem lithia pro elektromobily se zaznamenanými tržbami ve výši 3,33 miliardy USD v roce 2021.

Tianqi Lithium (SHE:002466)

Tianqi Lithium je čínská společnost, která se zabývá těžbou a zpracováním lithia. Společnost byla založena v roce 2000 a sídlí v městě Chengdu v provincii Sichuan. Je jedním z největších světových producentů lithia a patří mezi přední světové společnosti v oboru těžby a zpracování lithia.

Společnost se specializuje na těžbu a zpracování lithia ze solných jezer a minerálních ložisek, a nabízí širokou škálu produktů, včetně lithiových karbonátů, lithiového hydroxidu a lithiového jílu. Společnost má rozsáhlou síť prodejců a distribučních center po celém světě a spolupracuje s mnoha světovými výrobci baterií a automobilovými společnostmi. Tianqi Lithium také investuje do projektů zaměřených na výzkum a vývoj nových technologií pro ukládání energie.

Se svým závodem na výrobu hydroxidu lithného v průmyslové oblasti Kwinana v Austrálii kontroluje jeden z největších podílů na celosvětové produkci.

Mineral Resources Limited (ASX:MIN)

Mineral Resources Limited (MRL) je australská společnost, která se zabývá těžbou a zpracováním různých minerálů. Společnost byla založena v roce 1993 a sídlí v Perthu v západní Austrálii. MRL se specializuje na těžbu a zpracování železné rudy, uhlí, zinku, mědi, lithium a dalších minerálů.

Společnost má řadu těžebních projektů po celé Austrálii, včetně projektu Wodgina lithium, který se nachází v západní Austrálii a je jedním z největších světových ložisek lithia. MRL také vlastní a provozuje těžební a zpracovatelské zařízení, jako jsou například těžební stroje

Společnost je kótovaná na Australské burzce cenných papírů (ASX).

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE:SQM)

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) je chilská společnost, která se zabývá těžbou a zpracováním různých minerálů. Společnost byla založena v roce 1968 a sídlí v Santiagu v Chile. SQM je jednou z největších světových společností v oboru těžby a zpracování lithium, které se těží ze solných jezer a minerálních ložisek.

Společnost také produkuje a prodává další produkty, jako jsou nitráty, iodine, lithium a další chemické látky pro různé průmyslové odvětví, jako jsou například potravinářství, průmysl skla nebo průmysl papíru. SQM má rozsáhlou síť prodejců a distribučních center po celém světě a spolupracuje s mnoha světovými výrobci baterií a automobil

Její hlavní závody se nacházejí v poušti Atacama v Tarapace a v oblasti Antofagasta.

V roce 2021 dosáhla tržeb ve výši 2,86 miliardy dolarů.

Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. (SHE:002497)

Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. (Yahua) je čínská společnost zabývající se těžbou a zpracováním lithium. Společnost byla založena v roce 2000 a sídlí v provincii Sichuan v Číně. Yahua je jedním z největších čínských producentů lithium, který se těží ze solných jezer a minerálních ložisek.

Společnost také produkuje a prodává další produkty jako například lithium hydroxid, lithium karbonát a jiné lithium chemikálie pro různé průmyslové odvětví jako jsou například potravinářství, průmysl skla nebo průmysl papíru. Yahua má rozsáhlou síť prodejců a distribučních center po celém světě a spolupracuje s mnoha světovými výrobci baterií a automobilů.

Společnost Livent Corporation (NYSE:LTHM)

Livent Corporation je americká společnost zabývající se těžbou a zpracováním lithia. Byla založena v roce 2018 jako oddělení FMC Corporation. Společnost se specializuje na výrobu lithium hydroxidu a lithium karbonátu, které se používají především v průmyslu baterií pro elektromobily a přenosná elektronická zařízení.

Livent má své výrobní závody v Argentině a Spojených státech a dodává své produkty do celého světa. Společnost se stala ve světě lithium rozpoznatelnou jménem díky svému vysokému standardu kvality a inovativním procesům.

Lithium Americas Corp. (NYSE:LAC)

Lithium Americas Corp. je kanadská společnost, která se zabývá těžbou a zpracováním lithia. Společnost byla založena v roce 2003 a má své sídlo v Torontu. Společnost má dva hlavní projekty těžby lithia v Jižní Americe, Cauchari-Olaroz v Argentině a Thacker Pass v Nevada, USA.

Projekt Cauchari-Olaroz je jedním z největších a nejbohatších lithiumových zdrojů na světě. Společnost také spolupracuje na projektu Mariana lithium brine s Ganfeng Lithium. Společnost se zaměřuje na výrobu lithium hydroxidu a lithium karbonátu pro průmysl baterií pro elektromobily a energetické úložiště.

Nedávno získala kapitál a dluh za nejméně 1 miliardu USD, rozšiřuje své podnikání a cílí na počáteční kapacitu 40 000 t/rok uhličitanu lithného v Thacker Pass a Cauchari-Olaroz, kde již plánuje zvýšit kapacitu nejméně o 20 000 t/rok.

Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Pilbara Minerals je australská těžební společnost, která se zabývá těžbou lithium a tantalu. Společnost byla založena v roce 2011 a má své sídlo v Perthu v Austrálii. Pilbara Minerals se zaměřuje na svůj hlavní projekt lithium a tantalu v oblasti Pilbara v Austrálii, který se skládá z několika lithiumových a tantalových ložisek. Projekt je jedním z největších nezávislých projektů lithium na světě.

Společnost se snaží stát se jedním z největších světových producentů lithium. Kromě těžby lithium se společnost také zaměřuje na zpracování surovin, aby získala produkty jako lithium hydroxid nebo lithium karbonát pro průmysl baterií pro elektromobily a energetické úložiště.

S evidovanými tržbami ve výši 176 milionů dolarů v roce 2021 patří k lídrům v produkci lithia v Austrálii.

Allkem Ltd (ASX:AKE)

Společnost Allkem, dříve známá jako Orocobre Ltd, vznikla sloučením první z nich se společností Galaxy Resources Ltd. Má několik provozů a projektů, včetně dolu na tvrdé horniny v západní Austrálii, projektu na těžbu spodumenu v Kanadě a projektu na těžbu solanky v Argentině. Stále pracuje na rozvoji svého stěžejního projektu v Sal de Vida v Argentině.

Bacanora Lithium (soukromá společnost)

Zaměřuje se na vybudování závodu na výrobu lithia pro baterie o kapacitě 35 000 tun ročně v Sonara v Mexiku. Dokončená studie proveditelnosti odhalila čistou současnou hodnotu 1,25 miliardy USD při vnitřní návratnosti 26 %. Společnost tvrdí, že její náklady ve výši 4 000 USD na tunu patří k nejnižším v odvětví.

Savannah Resources (LON:SAV)

Savannah Resources je portugalská společnost, která se zabývá těžbou a zpracováním lithium, mědi, zlata a stříbra. Společnost byla založena v roce 2011 a má své sídlo v Londýně. Savannah Resources má několik projektů v Evropě a Africe, včetně projektu lithium a mědi v Portugalu, lithium v Španělsku a lithium, měď a zlato v Mozambiku. Společnost se snaží stát se jedním z hlavních producentů lithium a mědi v Evropě a Africe. Společnost má také projekt lithium v portugalsku, který se jmenuje Mina do Barroso.

Je největším producentem lithia ve Spojeném království a jejím cílem je stát se předním dodavatelem lithia v Evropě. Vyrábí lithium ze svého projektu Barroso Lithium Project v Portugalsku. Společnost uvádí, že tento důl má nejvýznamnější evropské zdroje spodumenu z tvrdých hornin a může produkovat dostatek lithia pro zásobování 500 tisíc elektromobilů ročně.

Piedmont Lithium Inc. (NASDAQ:PLL)

Nedávno byla vybrána Ministerstvem energetiky Spojených států amerických pro projekt Tennessee Lithium Project a získala grant v hodnotě 141,7 milionu dolarů. Cílem společnosti je vybudovat ve Spojených státech dodavatelský řetězec lithia, který podpoří průmysl výroby elektromobilů.

Grupo Mota, Felmica (soukromá společnost)

Společnost Felmica provozuje největší lithiový důl v Evropě. Očekává se, že tento důl bude produkovat lithium po dobu příštích 30 let.

Lithium a Čína

Čína je dominantní silou v oblasti a ovlivňuje výrazně cenu lithia. Číne se podílí 50% na celosvětové produkci a spotřebě chemických látek, která by měla růst. Zatímco sloučeniny stále více vyváží na mezinárodní trhy.

Uhličitan lithný byl v lednu 2022 za 7 000 USD, v listopadu 2022 se obchodoval za 26 200 USD.

Ceny hydroxidu lithného vzrostly z 9 000 USD za tunu v lednu 2022 na 27 400 USD v listopadu 2022. Spodumen, drahokam, který je zdrojem lithia, se prodával za 450 USD za tunu v lednu 2022 na přibližně 2 300 USD v listopadu 2022. Kovové lithium se v Číně prodávalo za 77 000 USD za tunu na 97 000 USD za tunu v červenci 2022.

Co žene cenu lithia nahoru

Trh s lithiem se v poslední době vyvíjí a hlavním faktorem je rostoucí poptávka po bateriích. Způsob, jakým účastníci fyzického trhu stanovují ceny lithia, se mění, a zvýšené sledování pohybu spotových cen má stále větší vliv na vyjednávání o smlouvách.

Rostoucí poptávka po elektrických vozidlech a nedostatečná nabídka lithia jsou hlavními faktory, které stojí za růstem cen lithia v roce 2022. Vládní politika, klesající náklady, spotřebitelské preference a technologické zlepšení přispěly k rychlému rozšíření elektromobilů v posledních letech.

Nabídka lithia zatím nedokázala držet krok s rychlým nárůstem poptávky, očekává se tedy, že trh s lithiem bude v deficitu nabídky po několik let, což představuje příležitost pro těžební společnosti, které diktují nabídku. Těžaři váhají se zvyšováním produkce kvůli obavám, že by zaplavení trhu nabídkou mohlo snížit ceny. Tato situace se již stala v letech 2015 až 2018, kdy těžaři zvýšili produkci v očekávání rychlého růstu prodeje elektromobilů, avšak to se ukázalo jako předčasné a vedlo k volatilitě cen lithia v tomto období.

Podle indexu cen lithia Benchmark Minerals Intelligence ceny lithia od počátku roku 2022 vzrostly o více než 120 % a jsou až desetinásobné v porovnání s historickými úrovněmi. Společnosti jako Albemarle, SQM a Ganfeng zaznamenaly dobré výsledky díky zvýšeným cenám lithia.

Vzhledem k tomu, že trh s lithiem je stále v rozvoji a nabídka nedokáže držet krok s poptávkou, je nepravděpodobné, že by se nabídka v první polovině desetiletí rostla souběžně s poptávkou, což by mohlo vést k deficitům a zvýšeným cenám lithia. Je důležité sledovat vývoj trhu a nabídky a poptávky, aby se udělaly přiměřené investiční rozhodnutí a zajistilo se zabezpečení dodávek pro rostoucí průmysl baterií a elektromobilů.

Důležité body pro trh s lithiem

 • Nadměrná nabídka lithia a pomalá poptávka po něm v Číně zatěžují ceny lithia poté, co nabídka materiálu rostla rychleji než poptávka.
 • V obdobích vysoké volatility cen výrobci a spotřebitelé vyjednávají pravidelněji, aby kontrolovali cenová rizika spojená s pořizováním lithia.
 • Někteří odběratelé si část materiálu pořizují formou dlouhodobého kontraktu i spotově, aby kontrolovali cenové riziko.
 • Světové ceny lithia by měly následovat čínský spotový trh.

Kritika těžby lithia

Objevují se kritické zprávy o těžbě lithia ze salarů: místní obyvatelé si stěžují na rostoucí sucha, která ohrožují chov dobytka nebo neúrodu. Zatím není jasné, do jaké míry sucho skutečně souvisí s těžbou lithia, přestože k samotné výrobě lithia není potřeba pitná voda. Sporné je naopak to, do jaké míry vede těžba slané vody k přílivu sladké vody, a ovlivňuje tak podzemní vody na okraji solárů.

Zdroje

Napiš komentář