Venture capital

  Fondy

Venture capital (často zkracováno jako VC) je forma soukromého kapitálového financování, kterou poskytují společnosti nebo fondy zaměřené na rizikový kapitál, začínajícím a rozvíjejícím se firmám, které mají vysoký potenciál růstu nebo prokázaly vysoký růst (v počtu zaměstnanců, ročním obratu, rozsahu operací atd.).

Společnosti zaměřené na rizikový kapitál investují do těchto začínajících firem výměnou za podíl vlastnictví. Venture kapitalisté přebírají riziko financování riskantních start-upů v naději, že některé z těchto podporovaných firem budou úspěšné. Protože start-upy čelí vysoké nejistotě, mají investice od VC vysokou míru neúspěšnosti.

Start-upy jsou obvykle založeny na inovativní technologii nebo byznysovém modelu a obvykle pocházejí z průmyslových odvětví s vysokou technologií, jako je informační technologie (IT), čistá technologie nebo biotechnologie.

Typická investice od VC probíhá po prvním kolu „seed financování“. První kolo institucionálního rizikového kapitálu na podporu růstu se nazývá kolo Serie A. Venture kapitalisté poskytují tuto finanční injekci s cílem generovat návratnost prostřednictvím eventuálního „exit“ události, jako je prodej akcií veřejnosti poprvé při první veřejné nabídce (IPO), nebo prodej akcií v rámci fúze, prodeje jinému subjektu, jako je finanční kupující na trhu soukromého kapitálu nebo prodej obchodující společnosti, jako je konkurent.

Kromě investic od andělských investorů, crowdfundingu s využitím vlastního kapitálu a dalších možností seed financování je VC atraktivní pro nové společnosti s omezenou historií provozu, které jsou příliš malé na to, aby získaly kapitál na veřejných trzích a dosáhly bodu, kdy jsou schopny zabezpečit bankovní úvěr nebo dokončit nabídku dluhopisů.

Výhody a nevýhody rizikového kapitálu

Pro nové společnosti může být rizikový kapitál přitažlivou možností financování, zejména v případech, kdy nemají dostatečnou historii činnosti a velikost, aby mohly získat finanční prostředky na veřejných trzích.

Rizikový kapitál také umožňuje těmto společnostem získat přístup k zdrojům, jako jsou mentoři, talent, technická expertiza, obchodní modely a marketingové strategie, což může výrazně pomoci při růstu a rozvoji podnikání.

Na druhé straně jsou pro investory v rizikový kapitál spojeny s vysokým rizikem neúspěchu a ztrátou investovaných prostředků. Statistiky ukazují, že více než polovina investic do rizikového kapitálu nevede k zisku. Proto si investor musí být vědom rizik, která s touto formou financování souvisejí, a rozhodnout se, zda je pro něj tato možnost vhodná.

Rizikový kapitál a ekonomika

Rizikový kapitál je také důležitým faktorem pro rozvoj ekonomiky. Financování nových a inovativních společností může vést k vytváření nových pracovních míst a růstu HDP, a tak přispívat ke zvyšování hospodářského růstu země. Rizikový kapitál může také pomoci při tvorbě inovativních produktů a služeb, které přináší přidanou hodnotu pro společnost a mohou být využity na mezinárodní úrovni.

Význam rizikového kapitálu v České republice

Rizikový kapitál má stále větší význam i v České republice, a to zejména v oblasti technologií a inovativních podniků. Existuje zde několik rizikových fondů, které nabízejí financování pro nové a inovativní společnosti s vysokým potenciálem růstu. Mezi nejvýznamnější patří Czech Venture Capital and Private Equity Association (CVCA), která sdružuje nejvýznamnější hráče na trhu s rizikovým kapitálem v ČR.

Napiš komentář